Shakuntala Devi

How do you do Math? | Shakuntala Devi | Vidya Balan | Amazon Prime Video | July 31Vidya Balan Meets Students | Shakuntala Devi


Vidya – The Mathematician | Shakuntala Devi


Shakuntala Devi – Official Trailer